Prosimy o wypełnienie anonimowej metryki eksperta

Płeć

mężczyzna   kobieta  
Przedział wiekowy:

poniżej 31

31-40

41-50

51-60

61-70

powyżej 70
Wykształcenie

wyższe   licencjat/inżynierskie   średnie  
Stopień/tytuł naukowy

magister  

magister inżynier  

doktor  

doktor habilitowany  

profesor  

inny/brak  
Sektor zatrudnienia

nauka  

gospodarka  

administracja i polityka  

media  

organizacje pozarządowe  

inne  
Obszar aktywności, który najlepiej opisuje dotychczasowe doświadczenie zawodowe

akademickie badania naukowe  

badania i rozwój (R&D) w przemyśle  

produkcja przemysłowa  

służba zdrowia  

zarządzanie i marketing  

doradztwo  

administracja publiczna  

polityka  

organizacje pozarządowe  

inne: