System Monitorowania i Scenariusze Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce


WITAMY w materiałach multimedialnych projektu ROTMED. Celem niniejszego projektu było opracowanie scenariuszy rozwoju technologii medycznych w Polsce do roku 2020. Scenariusze te uwzględniają stan badań naukowych w zakresie 7 głównych działów inżynierii biomedycznej, analizę potencjału wdrożeniowego w przemyśle (małe i średnie przedsiębiorstwa) i służbie zdrowia z uwzględnieniem ważnych społecznie chorób. Przeprowadzona w ramach projektu analiza danych zgromadzonych w opracowanym w trakcie realizacji projektu systemie monitorowania i prognozowania pozwala na określenie profili innowacyjnych w poszczególnych działach inżynierii biomedycznej oraz wyznaczenie strategicznych obszarów wdrożeniowych w przemyśle i służbie zdrowia, a także wymaganych kierunków działań edukacyjnych, profilaktycznych i rehabilitacyjnych.Finansowanie projektu


Projekt był współfinansowany w ramach poddziałania: 1.4.5. Projekty celowe w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii, stanowiącego część Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006" znanego pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH - "PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ".