Wyniki z realizacji projektu


Z1 Część badawcza - prace wstępne:
Raport R1 (Z1-1): Instrukcja prowadzenia analiz foresight w zakresie rozwoju technologii medycznych
Raport R2 (Z1-2): Lista ekspertów i konsultantów w zakresie rozwoju technologii medycznych
Raport R3 (Z1-3): Materiały konferencyjne (konferencja I)
Raport R4 (Z1-4): Opis przeglądu projektów foresight
Raport R5 (Z1-5): Uruchomiona strona internetowa konsorcjum ROTMED. Opracowany system komputerowy
Z2 Część badawcza dotycząca studium ogólnopolskiego - diagnoza stanu:
Raport R6 (Z2-1): Opis istniejących strategii rozwoju
Raport R7 (Z2-2): Placówki naukowe w Polsce - analiza potencjału, dorobku, specjalizacji
Raport R8 (Z2-3): Polskie osiągnięcia naukowe z potencjałem wdrożeniowym dla przemysłu i służby zdrowia
Raport R9 (Z2-4): Opracowane wykazy
Raport R10 (Z2-5): Priorytety edukacyjne w zakresie inżynierii biomedycznej
Raport R11 (Z2-6): Rynek przedsiębiorstw technologii medycznych w Polsce
Raport R12 (Z2-7): Priorytetowe kierunki profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
Raport R13 (Z2-8): A) Opis wyników analizy SWOT. B) Materiały z seminariów tematycznych
Z3 Część badań foresightowych dotyczących niezależnych analiz w każdej grupie sieci BIOMEN
Raport R14 (Z3-1): A) Metodyka badań Foresight. B) Kwestionariusz tez delfickich
Raport R15 (Z3-2): Raport z badań
Raport R16 (Z3-3): Opis wyników analizy - Identyfikacja kluczowych zagadnień przyszłości sektora technologii medycznych w Polsce
Raport R17 (Z3-4): Materiały konferencyjne (konferencja II)
Raport R18 (Z3-5): Opis wyników analizy - Identyfikacja kluczowych zagadnień przyszłości sektora technologii medycznych w Polsce (uaktualnienie)
Raport R19 (Z3-6): Uwarunkowania ekonomiczno-polityczno-społeczne rozwoju sektora technologii medycznych w Polsce
Raport R20 (Z3-7): A) Materiały seminaryjne. B) Opracowane scenariusze rozwoju - Wersja wstępna
Z4 Podsumowanie i Raport końcowy
Raport R21 (Z4-1): Raport zbiorczy
Raport R22 (Z4-2): Opracowane scenariusze rozwoju - Wersja ostateczna
Raport R23 (Z4-3): A) Dokumentacja badań. B) Opracowana monografia "System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce". C) Prezentacja multimedialna D) Aktualizowana w czasie trwania projektu strona internetowa konsorcjum ROTMED
Raport R24 (Z4-4): Materiały konferencyjne (konferencja III)

Wyniki badania delfickiego - Zestawienie wyników Rundy I z Rundą II

Wyniki badania delfickiego - Runda I

Wyniki badania delfickiego - Runda II

Raport końcowy Panelu Ekonomicznego G1


Materiały konferencyjne