Wyniki badania delfickiego - Porównanie Rundy I oraz Rundy 2

W szablonach zastosowano następującą konwencję: w lewej kolumnie umieszczone są wykresy dla ankiet Rundy I, w prawej kolumnie wykresy dla Rundy 2.


Panel tematyczny G0 - Tezy ogólne.

Panel tematyczny G1 - Ekonomia.

Panel tematyczny G2 - Biopomiary.

Panel tematyczny G3 - Sztuczne i hybrydowe narządy.

Panel tematyczny G4 - Biomateriały.

Panel tematyczny G5 - Biomechanika.

Panel tematyczny G6 - Obrazowanie biomedyczne i przetwarzanie obrazów biomedycznych.

Panel tematyczny G7 - Informatyka i Sieci Neuronowe w Medycynie.