Rodzaj prowadzonych badań


W 2007 roku przeprowadzono analizy SWOT, STEEP oraz dokonano analizy krzyżowej i wyboru technologii kluczowych w zakresie inżynierii biomedycznej.

31 marca 2008 roku zakończyliśmy pierwszą rundę badania delfickiego. Runda druga zakończyła się 7 maja 2008. Badanie delfickie wykorzystuje ankiety internetowe, za pomocą których eksperci wyrażają zdanie o prezentowanych tezach (w drugiej rundzie obserwując wyniki pierwszej).

W styczniu poszczególne panele tematyczne oraz panel główny wypracowały zestawy tez z zakresu inżynierii biomedycznej. Tezy wraz z kryteriami oraz innymi informacjami tworzą poszczególne ankiety.

Prosiliśmy wytypowanych ekspertów o zalogowanie się w systemie obsługującym badanie delfickie i wypełnienie metryki eksperta oraz poszczególnych ankiet w panelach tematycznych G0-G7. Liczbę wypełnionych ankiet i liczbę ekspertów przedstawia poniższy dokument (dane dla rundy I badania): raport_runda_1_2008-04-01.

Przygotowano materiały instruktażowe dla ekspertów wypełniających ankiety ( wersji pdf lub formacie AVI): Film instruktażowy .

W ten sposób przeprowadzono dwie tury badania delfickiego. W trakcie drugiej tury eksperci mieli do dyspozycji wykresy obrazujące wyniki badania z rundy pierwszej. Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowy wykres z rozkładem odpowiedzi dla panelu tematycznego "G0", tezy A1, dla pytania 1:

wymiki rundy I

Po zakończeniu rundy drugiej badania delfickiego przeprowadzono ponownie analizę wyników badania i wygenerowano odpowiednie wykresy. Liczbę ekspertów biorących udział w rundzie drugiej i liczbę wypełnionych ankiet zebrano w pliku: raport_runda2_2008-06-03.pdf.