Partnerzy projektu ROTMED


Nazwa instytucji Adres Lokalny koordynator
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa Prof. dr hab. Jan M. Wójcicki
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Katedra Inżynierii Biomedycznej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk Prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski
Instytut Mechaniki i Konstrukcji - Międzywydziałowy Zespół Naukowo-Badawczy Biomechaniki, Politechnika Warszawska pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa Prof. dr hab. inż. Krzysztof Józef Kędzior
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa Prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa Prof. dr hab. Leszek Jasiński