Wyniki badania delfickiego - Runda I


Panel tematyczny G0 - Tezy ogólne.

Panel tematyczny G1 - Ekonomia.

Panel tematyczny G2 - Biopomiary.

Panel tematyczny G3 - Sztuczne i hybrydowe narządy.

Panel tematyczny G4 - Biomateriały.

Panel tematyczny G5 - Biomechanika.

Panel tematyczny G6 - Obrazowanie biomedyczne i przetwarzanie obrazów biomedycznych.

Panel tematyczny G7 - Informatyka i Sieci Neuronowe w Medycynie.


Folder z wykresami w rozdzielczości 800x600

Raport podsumowujący Rundę I badania delfickiego

Skoroszyt xls z wynikami zbiorczymi analiz Rundy I