Wyniki badania delfickiego - Runda II


Panel tematyczny G0 - Tezy ogólne.

Panel tematyczny G1 - Ekonomia.

Panel tematyczny G2 - Biopomiary.

Panel tematyczny G3 - Sztuczne i hybrydowe narządy.

Panel tematyczny G4 - Biomateriały.

Panel tematyczny G5 - Biomechanika.

Panel tematyczny G6 - Obrazowanie biomedyczne i przetwarzanie obrazów biomedycznych.

Panel tematyczny G7 - Informatyka i Sieci Neuronowe w Medycynie.


Folder z wykresami w rozdzielczości 800x600

Raport podsumowujący Rundę II badania delfickiego

Skoroszyt xls z wynikami zbiorczymi analiz Rundy II


Skoroszyt xls z wynikami szczegółowymi analizy dla Panelu G0 ze względu na "wiek" ekspertów

Skoroszyt xls z wynikami szczegółowymi analizy dla Panelu G0 ze względu na "poziom znajomości zagadnienia" ekspertów

Skoroszyt xls z wynikami szczegółowymi analizy dla Panelu G0 ze względu na "obszar aktywności zawodowej" ekspertów


Prezentacja PowerPoint z wykresami szczegółowych analiz dla Panelu G0 ze względu na "wiek" ekspertów oraz poziomu znajomoci zagadnienia, wygenerowanymi na podstawie skoroszytu xls


Adresowa lista ekspertów

Dane o działalności naukowej ekspertów